Search This Blog

Thursday, August 31, 2023

White Pigeon - வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே

கங்கை வெள்ளம் பாயும் போது கரைகள் என்ன வேலியோ

ஆவியோடு சேர்ந்த ஜோதி பாதை மாற கூடுமோ …. 

 

வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே

நமது கதை புது கவிதை

இல்லக்கணங்கள் இதற்கு இல்லை

 

படம் :    புதுக்கவிதை

இசை : இளையராஜா

பாடியவர்கள் : எஸ்.ஜானகி, எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்

 


பறந்த புறா திரும்பி வரலாம் - கடந்து சென்ற காலமும், ஆத்திரத்தில் விட்ட வார்த்தைகளும் திரும்பி வாரா!  இந்த வெள்ளை  புறா படம் நான் எடுத்தது.

ஆசாமி சிரிப்பு சிந்தனையாளனின் இன்றைய முத்து

 
With regards – S. Sampathkumar
31.8. 2023

Wednesday, August 30, 2023

‘Once in a Blue Moon’ - Super Blue Moon 2023

‘Once in a Blue Moon’ 

For sure have heard this !  Today is Super Blue Moon ! – what ! – rush out of home to see this and enjoy.  Before that enjoy this iconic image of rover Vikram captured by its co-traveller Pragyan today  around 11 am IST from about 15 m, released by ISRO.

 


India on August 23 scripted history as ISRO's ambitious third Moon mission Chandrayaan-3's Lander Module (LM) smoothly touched down on the lunar surface, making it only the fourth country to accomplish the feat and the first to reach the uncharted south pole.  A few hours later, the rover Pragyan  rolled out on the moon's surface, various observations have been made in pursuit of lunar secrets at the South Pole. 

Of the three objectives of Chandrayaan Moon Mission, two is complete while the third is currently underway. Demonstration of a Safe and Soft Landing on the Lunar Surface and demonstration of Rover roving on the moon are accomplished. While the third objective, conducting in-situ scientific experiments is currently underway. 

On 27 August, ISRO released a graph of the temperature variation on the lunar surface and a senior scientist of the space agency also has expressed surprise over the high temperature recorded on the Moon. The space agency shared an update saying that Chandra's Surface Thermophysical Experiment (ChaSTE) payload onboard Chandrayaan-3's Vikram lander measured the temperature profile of the lunar topsoil around the pole to understand the thermal behaviour of the Moon's surface.   On 30 August, the Laser-Induced Breakdown Spectroscope instrument onboard 'Pragyan' rover of Chandrayaan-3 ‘unambiguously confirmed’ the presence of sulphur in the lunar surface near south pole. Other elements like Aluminum (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Chromium (Cr), Titanium (Ti), Manganese (Mn), Silicon (Si), and Oxygen (O) are also detected. The space agency further added that the search for Hydrogen (H) is underway.  

Meanwhile, scientists have said that the rover is currently in a “race against time" with ISRO working to cover a maximum distance of the uncharted South pole through the six-wheeled vehicle. “We have only 14 days in total for this mission, which is equal to one day on the moon, so four days have been completed.   

 


For sure, lot of new learning about the Moon is happening – when someone says  "Once in a blue moon …" it refers  something rare.  Stargazers are in for another treat  today.  The most significant lunar phenomenon of the year is happening for a second time this month, also known as the super blue moon. Depending on your location in the globe, you can catch sight of the super blue moon either on August 30 or 31. 

A full moon occurs when the side of the Moon facing Earth is fully lit up by the Sun.  Not all full moons look the same!  Sometimes, the Moon may appear to glow red. Other times, the Moon may appear larger than usual in our night sky. The Moon itself is not changing colors or sizes. Its changes in appearance are usually due to its position in relation to the Sun and Earth.  The different types of unusual full moon types include blood moons, supermoons, blue moons, and harvest moons, and others. 

Despite its name, the moon won’t appear blue; rather, the term ‘blue moon’ denotes a second full moon occurring within a month. This month’s second full moon, also referred to as the blue moon is also the first super blue moon of the year, as the moon will be at its closest proximity to Earth, at a distance of 357,344km. To add to the spectacle, Saturn will also be visible as a bright point approximately five degrees above the moon’s upper part. 

Earth’s only natural satellite, the moon, follows an elliptical orbit around our planet. Consequently, when the moon reaches its closest point to Earth, known as perigee, it’s classified as a Super moon. Due to the reduced distance between Earth and the moon, the lunar body appears larger, fuller, and brighter than during regular phases. According to NASA, spotting a blue moon or super moon is relatively common a few times each year, whereas, a super blue moon, where both phenomena coincide, only happens roughly once in a decade. Hence, the second full moon of August 2023,  qualifies as a super blue moon. The subsequent super blue moon is not anticipated until January 2037, underscoring the significance of this upcoming event. 

A seasonal Blue Moon is the traditional definition of a Blue Moon and refers to the third full moon in a season that has four full moons according to NASA.   As the cycle of the phases of the moon lasts approximately one month, we typically experience 12 full moons each year. Many cultures have given distinct names to each month's full moon. 12 months, 12 full moons, 12 names. Simple right?  NO. The moon phases actually take 29.5 days to complete which means it takes just 354 days to complete 12 lunar cycles. So every 2.5 years or so a 13th full moon is observed within a calendar year.  This 13th full moon doesn't conform to the normal naming scheme and is referred to as the Blue Moon.

 


So if you are reading this now, rush out to experience the bliss of a Super Blue Moon.  I saw that from my house window and here is a photo of the moon too.

 
With regards – S. Sampathkumar
@ 21.00 hrs of 30.8.2023 

How big is your ego !? - நான் யார் தெரியுமா !

How big is your ego ?  -  do you know ‘Who I am’ ?!?!?!? 

            நான் யார் தெரியுமா !  - பல மனிதர்கள், அகங்காரத்துடனும் ஆணவத்துடனும் ஆத்திரம் கொப்பளிக்க கேட்கும் கேள்வி !? 

ஒவ்வொரு மனிதனும் அன்றாட வாழ்க்கையில் உண்டு உறங்கும்  போது தன்னைப் பற்றிய நினைவு இருப்பதில்லை, ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மறந்தும் விழித்த பின் "நான்" "எனது" உணர்வு உதிக்கிறது. உறங்கும் போது "நான்" என்கிற உணர்வு எங்கே போகிறது. ஆனால்  தான் பிறர் முன்னிலையில் பெரியவர் என்று காட்டிக்கொள்ள கேட்கும் கேள்வி, வெளிப்படும் மனோநிலை தான் -  "நான் யார்" ?  

1968 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த கே. சங்கர் இயக்கத்தில் ,    எம். ஜி. ஆர், ஜெயலலிதா, எல். விஜயலட்சுமி நடித்த  தமிழ்த் திரைப்படம் குடியிருந்த கோயில் .  இப்படத்தில் MS விஸ்வநாதன் இசையில்,TM  சௌந்தரராஜன் குரலில்,  புலமைப்பித்தன் வரிகளில் பிரபலமான பாடல் :  

நான் யார், நான் யார், நீ யார் ??

நாலும்  தெரிந்தவர்  யார் யார்

அடிப்பார் வலியார், துடிப்பார் மெலியார் தடுப்பார் - யார் யாரோ

எடுப்பார் சிரிப்பார், இழப்பார் அழுவார், எதிர்ப்பார் யார் யாரோ

 

நான் யார்? என்பது  இரமண மகரிசி வழங்கிய உபதேசம் ஆகும். இந்த உபதேசம் குறித்த தன்னிலை விளக்கம் நான் யார் என்ற நூலாக வெளியிடப்பட்டது. தன்னை அறிய தனக்கு ஒரு கேடில்லை என்ற அழிவில்லாத நித்திய பேரின்ப சித்திப் பெருவாழ்வே பயன் என தமது திருமந்திரத்தில் திருமூலர் கூறியுள்ள  உண்மையை விளக்கும் விளக்கவுரையே நான் யார்!  தேகம் நான் என்கிற எண்ண வலையைத் தாண்டி ஆத்ம சொரூபமே நான்என்னும் இறுதிப்பாடு வருவதுதான் ஞானம்

 


எது எவ்வாறு ஆயினும், தெரியாத இடத்தில், தெரியாதவர்களிடம் - நான் யார் என்ற கேள்வி எந்த பயனும் தராது !! 

Life is short, live it simple ! – shed your ego ! – no point in putting Qs to others – answers mostly lie with us .. .. live happy – make others smile !! 

ஆசாமி சிரிப்பு சிந்தனையாளனின் இன்றைய முத்து

 
With regards – S. Sampathkumar
30.8.2023
  

Monday, August 28, 2023

Gold and stash of cash - Xfr - Zambia and Egypt !!

The Lost Adams Diggings is a Southwestern treasure story that refers to the existence of a canyon rich in gold deposits somewhere in western New Mexico in the early 1860s.   .. ..  while not many would have read that – most people would have seen the classic movie of 1969 directed by J Lee Thompson – photographed in Super Panavision 70  - had this theme song ‘Old Turkey Buzzard’ !!  .. .. ..Old Turkey Buzzard; Old Turkey Buzzard; Flying, flying high

He's just awaiting; Buzzard's just awaiting;

Waiting for something down below to die

Old buzzard knows that he can wait 

If you have not figured out that still – it is ‘Mackenna’s Gold’ starring Gregory Peck, Omar Shariff, Telly Savalas, Camilla Sparv and others.    The movie was  based on the novel of the same name by Heck Allen using the pen name Will Henry, telling the story of how the lure of gold corrupts a diverse group of people. The novel was loosely based on the legend of the Lost Adams Diggings, crediting the Frank Dobie account of the legend (Apache Gold and Yaqui Silver) in the author's note. The film was a box-office failure in North America, but went on to become a major success in the Soviet Union and the Indian subcontinent   !!!

Kenneth David Kaunda (1924 – 2021) served as the first president of Zambia from 1964 to 1991. He was at the forefront of the struggle for independence from British rule. Dissatisfied with Harry Nkumbula's leadership of the Northern Rhodesian African National Congress, he broke away and founded the Zambian African National Congress, later becoming the head of the socialist United National Independence Party (UNIP).

Kenneth Kaunda International Airport international airport is located in Chongwe District,  27 km from the  centre of Lusaka, the capital and largest city of Zambia .  The airport opened in 1967 as Lusaka International Airport and was renamed in 2011 in honour of its first President.   Zambia   is a landlocked country at the crossroads of Central, Southern and East Africa.  Its neighbours are the Democratic Republic of the Congo, Tanzania, Malawi,   Mozambique, Namibia, Anglola,  Zimbabwe and Botswana.   The capital city of Zambia is Lusaka, located in the south-central part of Zambia.  

BBC and other media reports state that a private plane found with more than $5m (£4m) in cash, fake gold, guns and ammunition on board is at the centre of a deepening investigation in the Zambian capital, Lusaka.

While it is categorically ascertained that the aircraft flew from the Egyptian capital, Cairo, and landed a fortnight ago in Zambia, but that is where the certainties stop. So far nobody in Egypt or Zambia admits to chartering the plane or owning its contents.  The plane and its booty have opened many unanswered Questions.   Could those involved be high-level Egyptian or Zambian political or military figures? Was this a one-off flight or the first out of hundreds to finally be rumbled?

It is stated that there were  six Egyptians aboard the aircraft and others who joined them at Lusaka's airport are due to appear in court shortly.  Some of the Zambians who are being held have been charged with espionage and obtaining money on false pretences. The Egyptians have not yet been charged.  The world might have remained oblivious to it all were it not for a journalist whose fact-checking website, Matsda2sh, accused officials in Egypt of involvement in the incident.  Soon after that Egyptian plainclothes security forces raided Karim Asaad's Cairo home in the dead of night and arrested him.

At first he just disappeared. Nobody knew where or why Mr Asaad had been taken. Then independent Egyptian journalists published documents over social media purportedly taken from the Zambian police investigation into the cash-filled aircraft.  These reportedly named three Egyptian military officers and a senior police officer among those arrested, backing up Mr Asaad's allegations. A barrage of protests on social media, many of them from fellow journalists, led to his release two days later. What exactly he had been arrested for remains another mystery.  The Egyptian authorities would only say that the aircraft mentioned on Mr Asaad's website was privately owned and merely transited through Cairo. In other words, the country and its officials had nothing to do with the case. Soon after that the spotlight shifted to Zambia after the plane touched down at Lusaka's Kenneth Kaunda Airport.

The plane is reported to have landed at Kenneth Kaunda Airport on 13 August 2023.  Somehow, it seems, a Zambian man carrying bags of what looked like gold was allowed to stroll through security and meet the newly arrived Egyptians on the plane.  Nobody appears to know who authorised this but, according to Zambian media reports, a few cash handouts had helped ease his path. After he climbed aboard the man allegedly sold a portion of the supposed gold he was carrying to the men on the plane. They then asked him for more.  What is not clear is if they managed to discover that what he was selling was actually counterfeit before security staff arrived to search the aircraft.

The arrest, it seems, was not straightforward.  Several of the officers who entered the plane are now being investigated for allegedly receiving up to $200,000 each from the Egyptian nationals aboard the plane. It is claimed this was their reward for allowing the plane to take off without arresting anyone. When word somehow got out that wads of money on the plane were allegedly changing hands, another group of security staff charged onto the aircraft and arrested those inside.  Presumably the suspects had trouble explaining what they were doing with millions of dollars in cash, several pistols, 126 rounds of ammunition and what looked like more than 100kg of gold bars.

The glittering gold bars were not gold but turned out to be bars made of mixture of copper, nickel, tin and zinc !!  It seems the Egyptians aboard the plane may have been saved from a very bad deal. The Zambian lawyer acting for one of the 10 arrested men said another mystery was why the security forces seemed so bad at Maths.  Makebi Zulu told the BBC that at first police said they had found $11m in cash. This, he went on, was later downgraded to around $7m before finally settling on the sum of $5.7m. One possible explanation could lie in reports that nearly half of the money had been taken off the plane before the arresting team arrived. If true that would mean those involved staggering through the airport with more than $5m - a little hard to do discreetly.

It is further alleged that while the Zambian and three other foreigners were sent to jail to await their day in court, the six Egyptians were put up in a guest house.  The man who allegedly carried the bags of fake gold onto the plane has since turned whistleblower and is reported to be helping Zambian police get to the bottom of all this.  Over the last couple of days several more Zambian nationals have been arrested at a makeshift fake-gold processing plant, and more arrests may well follow.

As interest in the case around the world has grown, so has speculation. A think-tank called the Egypt Technocrats, made up of independent Egyptian professionals living around the globe, claims there are more than 300 secret companies inside Egypt involved in money laundering operations. Some say vast amounts of money may have been smuggled out of the country since President Abdel Fattah al-Sisi came to power nine years ago. If true, could this flight be just one of hundreds that have made similar trips?  The theory being advanced in some circles is that senior military officials and businessmen in Egypt, fearful that President Sisi's regime could collapse, have been desperately trying to get their money out of the country.

Though as with everything to do with this mysterious case, nobody can be sure how much of all this is true. The hope is that when a trial finally takes place many of the questions raised will be answered. The danger is, however, that it might just lead to even more questions.

With regards – S Sampathkumar
28.8.2023
PS : the majority of the 2nd part of the post is from BBC.  

Sunday, August 27, 2023

Series and Sequences ! - Jasminum Sambac - அடுக்கு மல்லிகை

How good were you in Mathematics in schools !  :   a²+b² = (a+b)² - 2ab  !! 

 

Maths was tougher ! – not that other subjects were easy !!   In Arithmetics, - Sequence and series are considered basics. An itemized collection of elements in which repetitions of any sort are allowed is known as a sequence, whereas a series is the sum of all elements. An arithmetic progression is one of the common examples of sequence and series.

 


திருக்கோயில்களுக்குச் சென்று இறைவனை வழிபடுகிறோம். நமக்கு அனைத்து நல்லனவற்றையும்  அளிக்கும் இறைவனுக்கு நமது நன்றியை அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு அபிஷேக வழிபாடு மலர் அர்ச்சனை ஆகியவற்றை மனம் குளிரச் செய்து வழிபடுகிறோம்.  இறைவனுடைய அருளைப் பெறுவதற்குத் புஷ்பங்களும், திரவியங்களும்  எளிமையான வழியாகும்.    மல்லிகை,  முல்லை,  செண்பகம், தாமரை,மகிழம், ரோஜா,  அல்லி, விருச்சி,  செங்காந்தள்;   போன்ற நறுமலர்கள் திருக்கோவில்களில் எம்பெருமானுக்கு சாற்றப்பெற்று வருகின்றன.  அந்த காலத்தில் நந்தவனத்தில் இருந்து கொய்த அன்றலர்ந்த   பூக்களைப்  திருக்கோவிலில் உள்ள  மண்டபத்தில் வைத்து தொடுத்தனர். இதற்கென கல்லால் தனி மேடை அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.  இதற்கு "பூப்பலகை' என  பெயர்.   எம்பெருமான் கழலிணைகள் சிறப்பானவை.  இறைவனுடைய திருவடிகளை  "மலரடி' என்று போற்றுகிறோம். 

In our time there used to be Competitive exams like the ones conducted by BSRB – cracking them was considerably challenging and rewarding too.  One of them was test reasoning which included :  A numerical series is given in which a number is wrongly placed. You are asked to identify that particular wrong number. A numerical series is given in which a specific number is missing. You are required to find out that missing number. A complete numerical series is followed by an incomplete numerical series. You need to solve that incomplete numerical series in the same pattern. 

An arithmetic progression or arithmetic sequence (AP) is a sequence of numbers such that the difference from any succeeding term to its preceding term remains constant throughout the sequence. The constant difference is called common difference of that arithmetic progression. For instance, the sequence 5,9,13,17,21,25,29,33 .. .. .. is an arithmetic progression with a common difference of 4. 

Acharya Pingala  was an ancient Indian poet and mathematician, the author of the Chandaśāstra (also called the Pingala-sutras), the earliest known treatise on Sanskrit prosody.    

After dwelling long, this is no post on Mathematics but on flowers – Jasmines are very fragrant – there is a variety called ‘layered jasmine’.  Jasminum sambac is an evergreen vine or shrub. The plant bears dark green glossy foliage and white flowers. Jasminum Sambac ‘Belle of India’ is an everblooming,  fragrant variety with long slender oval buds which open to pure white double blooms.  The scent from the flowers that blossom in the vine is heavenly. 

‘ஜாஸ்மினும் சம்பக்’ (Jasminum Sambac) எனும் தாவரவியல் பெயரால் அழைக்கப்படும் அடுக்கு மல்லிகை - இருவாட்சி மல்லிகை  எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது.  இருவாட்சி மணம்  கொண்ட மலர் மட்டுமல்ல, ஒரு பறவையையும் குறிக்கும்.  சூழலியல் சுட்டிக்காட்டிகளில் மிக முக்கியமானது இருவாட்சி என தமிழிலும், Horn Bill என ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படும் பறவை இனம்.   மழைக்காடுகளில் இருவாட்சி பறவை இல்லையென்றால், மழை இல்லை என எடுத்துக்கொள்ளலாம்.  மலைப் பகுதிகளில் மரங்கள் வெட்டப்படுவதால், இருவாட்சி பறவைகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் குறைந்து வருவதாக பறவை ஆர்வலர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். மிகவும் உயரமான மரங்களில் வசிக்கும் இருவாட்சி பறவைகள், மரங்கள் அழிக்கப்படுவதின் காரணமாக தன் இனத்தை பெருக்கிக்கொள்ள முடியாமல் தவிக்கின்றனவாம். .  

 


Here are couple of photos – Belle of India – adukku malligai - Jasminum Sambac – seen at my terrace garden.
 
With regards – S Sampathkumar
27.8.2023

  

Indian runners in the finals of 4 x 400 relay at Budapest

 We keenly follow Sports – and I read with interest that Karun Nair and Shreyas Gopal, two key members of Karnataka's double-treble winning sides, have obtained NOCs from the KSCA to play for Vidarbha and Kerala, respectively, in the upcoming domestic season.

                  Asia Cup is in the offing !  -  Outside of ICC events, the Asia Cup is the biggest international limited-overs tournament, played between the top sides in Asia. Since 1984, when the first one was held, there have been 15 editions. Sri Lanka are the reigning champions, having beaten Pakistan in the 2022 final. India were eliminated in the Super Fours last year; that's the second stage of the competition. It was Sri Lanka's sixth Asia Cup title. India have won it seven times, while Pakistan have won it twice. 

Time to move away from Cricket and read about other Sports too !! – do you remember the names of  -     Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon, Rai Benjamin – and did you read the names of -   Muhammad Anas Yahiya, Amoj Jacob, Muhammad Ajmal and Rajesh Ramesh  !!! 

The 2023 World Athletics Championships, the 19th  edition of the World Athletics Championships, are being held now  at the National Athletics Centre, in Budapest, Hungary. 

The U.S. women's 4x400 relay team was disqualified in Budapest, due to a missed baton handoff in a heat.  The U.S. women's team has won this relay at seven of the last eight World Championships, and they have claimed seven straight Olympic golds in the event dating back to 1996. Quanera Hayes, the third runner in the relay, was unable to hand the baton to the anchor runner, Alexis Holmes. On Hayes' first attempt, Holmes turned around before the handoff had been completed. Hayes made several more attempts to pass the baton, but the handoff only occurred once the runners appeared to be outside of the blue box demarcating the legal passing zone.  The U.S. team is likely to appeal the disqualification, Mitch Phillips reported for Reuters.

 


American relay teams have dealt with several high-profile baton exchange issues in the past. Most recently, a baton exchange initially ruled as faulty during the 2020 Tokyo Olympics almost disqualified Team USA from the 4x400 mixed relay finals before they were reinstated following an appeal. 

For us the news of great interest is that  Indian men’s 4x400m relay team shattered Asian record, clocking 2 minute 59.05 seconds to qualify for its maiden final round of the World Championships on Saturday. The Indian quartet of Muhammed Anas Yahiya, Amoj Jacob, Muhammed Ajmal Variyathodi and Rajesh Ramesh ran a stunning race to finish second in heat number one behind USA (2:58.47) to make it to the final to be held tonight Indian time. 

The earlier Asian record of 2:59.51 was in the name of Japanese team. The earlier national record was 3:00.25 set in 2021. India eventually finished second overall also after the two heats, behind USA, but ahead of strong teams like Great Britain (3rd; 2:59.42) and Jamaica (5th; 2:59.82). 

It is a great moment that the Indian Men’s 4X400 relay team will be in action in the finals of World Athletics Championships, a feat that we have not celebrated thus far.  Let us congratulate and hope that the Team makes a big impression this time.

 


In 2020 Summer Olympics – the gold medalists in 4 x 400 relay race were from United States : Michael Cherry, Michael Norman, Bryce Deadmon, Rai Benjamin who completed at a time of :2:55.70. Netherlands took the silver medal in a national record time of 2:57.18 and Botswana claimed the bronze. The Olympic record for the event is  2:55.39 for men, set by the United States in 2008. 

In a previous World Athletics Championship at Eugene, India’s Rajesh Ramesh got off to a slow start and the Indian team  finished last in their heat and second last overall clocking 3:07.29.  It was team of Rajesh,   Muhammed Anas Yahiya, Muhammed Ajmal, and Naganathan Pandi    

Now India qualifying for the finals itself is a remarkable achievement – late last night the Indian team shattered the Asian record and qualified for the final. The commentators didn't even refer to the Indian team till late into the third lap as the team wasn't considered a contender. Late into the final lap,  Rajesh Ramesh went past the American runner to grab the lead, the world stood up and took notice of India one more time this week.

 
Hope Indian team accomplishes something big in this event too
 
With regards – S. Sampathkumar
27.8.2023

Photo evaluation

Roll back life !
 
When we were in elementary schools, would rush with the marks in  Progress cards to show to Class teacher – the best performer would express glee in face
 


 
.. .. .. and the ordinary performer would stay away (me not in the frame !)
 
Some of the lensers from Triplicane after Pavithrothsava purappadu 2023
27.8.2023 

SYMA remembers KE Raghavan

Today is Friday  – 25th August 2023.   • The Honourable Artillery Company (HAC) is a reserve regiment in the British Army. It is one of the oldest surviving regiments – this was incorporated by royal charter, this day  in 1537 by King Henry VIII 
  • In 2012, on this day, the NASA space probe Voyager 1 became the first man-made object to enter interstellar space. On this day in 1258, George Mouzalon, the regent of the Empire of Nicaea, was assassinated as part of a conspiracy led by nobles under the future emperor Michael VIII Palaiologos.  

  • On this day in 1609 - Italian astronomer Galileo Galilei demonstrated his first telescope to Venetian lawmakers. 
  • Couple of years back in Covid era the 3rd Test began at Leeds this day 2021 -  we expected it to be a high stakes game but proved to be a damp squib.    James Anderson, Ollie Robertson  and co. running in with a bright red Dukes, on a Headingley surface that never really dies outsmarted India by an innings and 76 runs !!. 

. .. no post on History or Cricket but on a man who made a deep impact in our lives as also in Social service ! Srinivas Youngmens Association (SYMA) has been doing service relentlessly since 1977.  Of our many services, Medical services and Education services are our prime activities.  

We have come a long way since 1989 when our medical services were launched in a small street corner at Peyalwar Street ~ many our volunteers have striven so hard ensuring that pleasant and quality service is extended to poor and needy.  Of the many people involved – we recall and remember the passionate services of dear KE Raghavan born on 12.10.1953 would have been 70 if fate had not cruelly snatched him this day 16 years ago.  Srinivas Youngmens Association (SYMA) has been doing service relentlessly since 1977.  Of our many services, Medical services and Education services are our prime activities. We have come a long way since 1989 when our medical services were launched in a small street corner at Peyalwar Street ~ many our volunteers have striven so hard ensuring that pleasant and quality service is extended to poor and needy. 

The  person liked by us all “Kunnavakkam Elayavalli Raghavan”  [Alamu Stores] passed away in 2007  – his sudden death shocked Triplicane and hundreds turned up at his funeral.  He would ever be remembered for his nice words, smiling face, hard work done always at the background without ever showing up on stage.   

On a day when His Holiness  Sri Sankaracharya was to visit our medical centre in its nascent stage, he took upon himself, the task of whitewashing the entire premises and the day beckoned with the place so neat and clean.  He was exceptionally good in cooking and the sambar that he used to make still lingers.  In SYMA tours, besides other manual work, cooking and serving was his area and he made everyone feel happy with that.  He was part of MTR for sometime, later managing the provision stores of his brother.  

Every year we remember him on 25th of August – this year on Nation’s Independence day in our Eye camp conducted alongwith Sri Sankara Eye Hospital, Pammal – 140 people were screened ~ 23 persons were identified, were taken to Sri Sankara Eye Hospital, Pammal.  Cataract surgery was done free for 22 of  them, later,  they were brought back to Triplicane. 41  persons were prescribed spectacles.  The eye-glasses have been  made by Sri Sankara Eye Hospital, Pammal and they were distributed in a function held at SYMA Medical Centre today @ 6.30 pm.  

Today SYMA remembers Mr KE Raghavan, who left us this day in 2007.  The edifice of SYMA has been built brick by brick by the efforts of some and late KE Raghavan played a great part in maintaining the Centre those days. His brother Mr KE Srinivasan, Prop. Alamu Stores, distributed the glasses alongwith Mr TJ Ramani, SR Parthasarathi, Venkatramana,  Durai @ Seshadri, KV Rangarajan, MA Sadagopan, AV Seshadri and others.   Here are some photos taken on the occasion. 

 
With regards – S. Sampathkumar
25.8.2023.


  

Save Hangul Deer ! - கொடியது கேட்கின் !?!

சில நேரங்களில்,  கண்ணில் படும் சில விஷயங்கள் - 'கொடுமை' என கூற வைக்கும் !!  ~  today’s post is on Hangul, more on the nameboard seen in  Tholkappiya Poonga – Adyar Eco park ! 

சோழ மன்னன் ஒரு  நாள்  தனது அவைக்களப் புலவர்களை அழைத்து, ‘நாளை பொழுது விடிவதற்குள் நீங்கள் நாலு கோடி பாடல்கள் பாட வேண்டும்’ என்று ஆணையிட்டான். ஓர் இரவுக்குள் நாலு கோடி பாடல்களை எப்படிப் பாடுவது என்று அவைக்களப் புலவர்கள் திகைத்தனர்.  அங்கே  வந்த ஒளவையார் - ‘இதற்காகவா திகைத்தீர்கள். கவலை வேண்டாம். இப்போதே நாலு கோடி பாடலைப் பாடுகிறேன்; மன்னனிடம் சென்று அதைப் பாடுங்கள்’ என்று கூறிவிட்டு ஒரே ஒரு பாடலை மட்டும் பாடினார். ஒரு பாடல் = நாலு கோடி பாடலுக்கு இணையானது  

அவ்வையார் முருகனிடத்தில் அபார பக்தி கொண்டவர்.  முருக பெருமான் அவ்வையை சோதிக்க சிறுவன வேடத்தில் வந்து, அசதியால் களைத்திருந்த அவ்வையிடம் "பாட்டி, உங்களுக்கு சுட்ட பழம் வேண்டுமா ! சுடாத பழம் வேண்டுமா?  என வினவ - ஒளவையாரின் மனத்திலிருந்த புலமைக் கர்வம் அகன்றது; நெஞ்சில் அமைதி குடி கொண்டது.  ஒளவையாரைப் பார்த்து முருகன், ‘ஒளவையே உமது அமுதத் தமிழைக் கேட்கவும் சில ஐயங்களுக்குத் தெளிவு பெறவுமே நான் வந்தேன். எனது ஐயங்களைத் தங்கள் அன்பு மொழியால் போக்குங்கள்’ என்றான்.  ‘முருகா! நீ அறியாதது எதுவும் உண்டா? நீ சாமிநாதனாக இருந்து உன் தந்தைக்கே மந்திரம் சொன்னவன் அப்பா! உனது ஐயத்தைப் போக்கும் பெருமை என் தமிழுக்குக் கிடைக்கட்டும்’ என்றார் ஒளவையார்.  

முருகன் கொடியது, இனியது, பெரியது, அரியது எவை என்று கேட்டான். அதற்கு ஒளவையார் விடையாக பாடல்களைப் பாடினார்.  கொடியது என ஒவ்வை கூறியது -   அன்பில்லாதவளோடு  குடித்தனம் நடத்துவது போல   கொடியது உலகில் வேறு எதுவுமே கிடையாது

 


Hangul, (Korean: “Great Script”) also spelled Hangeul or Han’gŭl, is alphabetic system used for writing the Korean language. The system, known as Chosŏn muntcha in North Korea, consists of 24 letters (originally 28), including 14 consonants and 10 vowels. The consonant characters are formed with curved or angled lines. The vowels are composed of vertical or horizontal straight lines together with short lines on either side of the main line.

This is on Hangul – ‘Kashmir stag’  (Cervus hanglu hanglu),   a subspecies of Central Asian red deer endemic to Kashmir and surrounding areas. It is found in dense riverine forests in the high valleys and mountains of Jammu and Kashmir and northern Himachal Pradesh. In Kashmir, it is found primarily in the Dachigam National Park where it receives protection, and elsewhere it is more at risk. In the 1941s, the population was between 3000 and 5000 individuals, but since then habitat destruction, over-grazing by domestic livestock and poaching have reduced population dramatically. 

This deer has a light rump patch without including the tail. Its coat color is brown with a speckling to the hairs. The inner sides of the buttocks are greyish white, followed by a line on the inner sides of the thighs and black on the upper side of the tail. Each antler consists of five tines. A decline in the population of Kashmir’s iconic wildlife species, is a concern as conservation efforts for the deer, going on for years, have not yielded much results.    

 


Concluding with the photo taken this morning as also words of Avvaiyar: 

கொடியது கேட்கின் நெடியவெல் வேலோய்!

கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது

அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை

அதனினும் கொடிது ஆற்றொணாத் தொழுநோய்

அதனினும் கொடிது அன்பிலாப் பெண்டிர்

அதனினும் கொடிது

இன்புற அவர்கையில் உண்பது தானே.

 

With regards – S  Sampathkumar

27.8.2023

Friday, August 25, 2023

Soaring high !! உயரப் பறந்தாலும்! - ரஜினி சொன்ன கழுகு காக்கை கதை !!

Soaring high !!  உயரப் பறந்தாலும்! - ரஜினி சொன்ன கழுகு காக்கை கதை !!

 

ஒவ்வொரு முறை அவரது படம் வெளிவரும் முன்னரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.  இம்முறை தமன்னாவின் நடன பாடல்.  முகம் சுளிக்க வைக்கும் ஆபாச உடல் நெளிவுகள் என குறை சொல்லவேண்டிய பாடல் ரஜினி படம் என்பதால் பட்டி தொட்டி எங்கும் ஒலிக்கின்றது.  நீங்கள் கேட்டவை என்ற படத்தில் 'அடியே மனம் நில்லுன்னா நிக்காதடி' என சில்க் ஸ்மிதா ஆடியதை எவ்வாறு சிலாகித்தனர் !!  ஜெயிலர் படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவில்  கதாநாயகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் குட்டி கதை ஒன்று சொன்னார்.  காட்டில் பெரிய மிருகங்கள் எப்பவும் சின்ன மிருகங்களை தொல்லை செய்து கொண்டிருக்கும். உதாரணத்திற்கு, காகம் எப்பவும் கழுகை சீண்டிக்கொண்டே இருக்கும். ஆனால், கழுகு எப்பவும் அமைதியாக தான் இருக்கும். கழுகு பறக்கும் போது தான் அதை பார்த்து காக்கவும் உயரமா பறக்க நினைக்கும். ஆனால், காக்காவால் அது முடியாது. 

 


இது சினிமா பதிவல்ல !!  - இங்கே காண்பதும் கழுகல்ல !  -  இது கரும்பருந்து (black kite, Milvus migrans) அல்லது ஊர்ப் பருந்து !! 

 


Kites (birds)  belong to the Accipitridae family of birds. Unlike eagles, they are lighter in weight and smaller in size. Kites are generally found worldwide in areas with a warm climate. 

The black kite (Milvus migrans) is a medium-sized bird of prey in the family Accipitridae, which also includes many other diurnal raptors. It is thought to be the world's most abundant species of Accipitridae, although some populations have experienced dramatic declines or fluctuations. Current global population estimates run up to 6 million! of them in this globe. 

Unlike others of the group, black kites are opportunistic hunters and are more likely to scavenge. They spend much time soaring and gliding in thermals in search of food. Their angled wing and distinctive forked tail make them easy to identify. They are also vociferous with a shrill whinnying call.

The black kite is widely distributed through the temperate and tropical parts of Eurasia and parts of Australasia and Oceania, with the temperate region populations tending to be migratory.   The European populations are small, but the South Asian population is very large. 

For urban wildlife, adaptability is a double-edged sword. On one end, several animals are now accustomed to cityscapes and can derive their needs from the urban environment. However, the ever-growing, dynamic cities have also brought unpleasant challenges that need urgent redressal.

Once active hunters, Indian black kites have increasingly taken to scavenging carrion and ready-to-eat scraps. A large number of them hover over garbage dumps. Expanding urban settlements have resulted in the decline of their original prey base, thereby modifying the diet of black kites. 


While they are said to soar high in the sky – it is not easy -   black kites  impressively soar up to high altitudes, such extreme heights also render them vulnerable to the sun during tropical summers. They frequently collapse from heatstrokes while making a descent in search of prey and water sources !! 

தமிழகத்தில் ரவுடிகள் அராஜகம் அவ்வப்போது பத்திரிகை தலைப்பு செய்தியாக வருகிறது - தலைநகரில் சில பகுதிகளில் ஆர்ப்பாட்டம், அராஜகம்.   ரவுடிகளை ஒழிக்க, அவர்களை ஏ, ஏ-பிளஸ், பி, பி-பிளஸ் என பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரித்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதாக காவல் துறை சொல்கிறது.  மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பவர்கள் குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்படுகின்றனர்.  குற்றவாளிகளை கண்காணிக்க 'பருந்து' என்ற செயலியை தமிழக காவல்துறை  வைத்துள்ளதாக செய்தி கூறுகின்றது. 

சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளிகளின் தற்போதைய நிலையை அறியவும், அவர்களின் குற்றச் செயல்கள், பழிக்குப்பழி கொலைகள் மற்றும் கட்டப்பஞ்சாயத்தில் ஈடுபடுபவர்களின் நடத்தையைக் கண்காணித்து உரிய முன்எச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கவும் 'பருந்து' செயலி உதவுகிறதாம்.  ரவுடிகள் மற்றும் கொலை குற்றவாளிகள் தலைமறைவாக இருந்தால், அவர்களுக்கு எதிரான பிடியாணைகளை நிறைவேற்றவும், நிலுவை வழக்குகளை கண்காணிக்கவும் பருந்து செயலி  உதவும். ரவுடிகளின் பெயர், இருப்பிடம், குற்ற வழக்குகள், அவர்களின் கூட்டாளிகள், குடும்ப பின்னணி, அவரது குடும்பத்தில் வேறு யாரேனும் ரவுடிகளாக உள்ளார்களா? எத்தனை முறை சிறை சென்றுள்ளார் உள்ளிட்ட பல்வேறு தகவல்கள்  செயலியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு, கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் பத்திரிகை செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.  

 
With regards – S Sampathkumar
25.8.2023