Search This Blog

Tuesday, June 18, 2024

Crow spreading wings ! - காக்கைச் சிறகினிலே நந்தலாலா

A crow is a bird of the genus Corvus, or more broadly a synonym for all of Corvus.   

எம்பெருமான்,  ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவதாரத்தில் வசுதேவர் தேவகி தம்பதிகளுக்கு மதுரா சிறைச்சாலையில் பிறந்தவர்.  எட்டாவது பிள்ளையான கண்ணனை மாமன் கம்சனிடம் இருந்து காப்பாற்ற  இரவோடு இரவாக வசுதேவர் யமுனை வெள்ளத்தை தாண்டி கோகுலத்தில் தலைவனான நந்தன் யசோதை தம்பதிகளிடம் பத்திரமாக  வளர விட்டு விடுகிறார். அதனால் கண்ணனுக்கு நந்தகுமாரன் என்ற பெயர் உண்டு. வடமொழியில் குழந்தைகளை செல்லமாக லல்லா அல்லது லாலா என்று அழைப்பார்கள். நந்நனுடைய செல்லப்பிள்ளையான கண்ணனை நந்தலாலா என்றழைத்தனர். 

பாட்டி சுட்ட வடையும் - அதை சுட்ட (திருடிய) காகமும் கதை, தமிழில்  மிகப்பரவலாக வழங்கிவரும் செவிவழி நீதிக்கதை.  தலைமுறை தலைமுறையாக சிறுவர்களுக்கு இக்கதை சொல்லப்பட்டு வருகிறது.  இக்கதையின் பாத்திரங்கள் - ஒரு  பாட்டி, குழந்தைகள், சில விலங்குகள், பறவை காக்கா - பல்வேறு சிறு சிறு திரிபுகளுடன் இக்கதை எல்லா இடங்களிலும் பொதுவானதாகக் காணப்படுகிறது. 


 

காக்கைச்  சிறகினிலே நந்தலாலா-நின்றன் கரியநிறந் தோன்றுதையே நந்தலாலா;

தீக்குள் விரலைவைத்தால் நந்தலாலா-நின்னைத் தீண்டுமின்பம்ந் தோன்றுதடா நந்தலாலா.

 

அற்புதமான இந்த பாரதியாரின் கவிதையை பல இசையமைப்பாளர்களும்,  மெட்டு போட்டு அதை பாடல் ஆக்கினார்கள்.   1981ஆம் ஆண்டு, ரகுவரன் நடிப்பில் வெளிவந்த ” ஏழாவது மனிதன்” என்ற திரைப்படத்தில்  - திரு எல். வைத்தியநாதன் இசையில், கேஜே  யேசுதாஸ் குரலில் வந்த பாடல் சிறப்பாக இருந்தது.
 
 
 
With regards – S. Sampathkumar
18.6.2024  

Monday, June 17, 2024

Cat & Dog ! - friendly banter, or fight !!

 

English is a funny language –  there are Cats and there are dogs !  - they tend to fight each other most times – there is a metaphor ‘they fight like cats and dogs’.  Yet the adverb ‘it rains Cats & dogs’ – refers to neither Cats nor dogs ! but means – in great quantities, very hard !!  

The Brody family's pet Bloodhound Buddy chases a cat and is captured by other cats in an ambush. Cats and dogs are revealed to be highly intelligent, tech-savvy enemies capable of speech, waging war with covert operatives while concealing their true nature from humans. After an Anatolian Shepherd dog named Butch reports Buddy's capture to his superiors, the best canine agents are dispatched to complete Buddy's mission: to prevent the cats from making all humans allergic to dogs  !  - what, sounds strange ! 

Cats and dogs are the most popular pets in the world. Cats are more independent and are generally cheaper and less demanding pets. Dogs are loyal and obedient but require more attention and exercise, including regular walks.

 


Cats and dogs perhaps have mutual animosity – they dislike each other, and quarrel.  Cats and dogs have a range of interactions. The natural instincts of each species lead towards antagonistic interactions, though individual animals can have non-aggressive relationships with each other, particularly under conditions where humans have socialized non-aggressive behaviors. The generally aggressive interactions between the species have been noted in cultural expressions. In domestic homes where dogs and cats are reared and trained properly, they tend to relate well with each other, especially when their owner is taking  care of them.

 


For centuries, people tend to quarrel more on   whether dogs or cats are smarter — scientific research has provided fuel for the debate. Some studies suggest biological differences in intelligence between cats and dogs. Research reveals that the cerebral cortex, the layer of the brain that controls functions such as problem-solving and decision-making, tends to have many more neurons in dogs than in cats. While dogs possess on average about 530 million neurons in the cortex, cats have only about 250 million— nearly half the amount found in dogs. Though this data might seem to suggest that dogs are twice as intelligent as cats, a direct correlation between larger brain size and increased intelligence has not been conclusively proven. Regardless, dogs’ higher neuron count is often viewed as a gauge of their superior intelligence. 

Dogs tend to demonstrate strong social intelligence, drawing comparisons to the mental capabilities of human toddlers. Studies indicate that dogs display self-awareness and succeed at cooperative communication tasks. 

They need not be fighting all the time ! Dogs and cats can form fast friendships. It is life experiences with members of the other species, and not an inborn animosity, that determines how cats and dogs feel about each other. The initial meeting sets the stage for future considerations in the dog/cat relationship.  The majority of cats can happily coexist with a dog if they are given time to comfortably get to know each other. If a puppy and kitten are raised together, they generally will learn right away to tolerate each other, and some cats and dogs grow to be real friends, even playing and napping together. However, if a dog is already an established member of the household and a new cat or kitten is going to join the family, certain precautions need to be taken.

 


The  description at para 2 is storyline of ‘Cats & Dogs’ movie,  directed by Lawrence Guterman and written by John Requa and Glenn Ficarra, released in 2001.  The story centered on the relationships between cats and dogs, depicting the relationship as an intense rivalry in which both sides use organizations and tactics that mirror those used in human espionage. It was released by Warner Bros., received mixed reviews and earned $200.7 million on a $60 million budget.

 
Interesting !
 
With regards – S Sampathkumar
17.6.2024 

Sunday, June 16, 2024

White stork bringing children ! - நாராய் நாராய் செங்கால் நாராய்

சத்திமுத்தப் புலவர் சங்க காலப் புலவர்களில் ஒருவர்,  இவர் வறுமையால் தளர்வுற்று தம் ஊர்விட்டு அயலூர் சென்று ஒரு குட்டிச் சுவரின் அருகில் குளிருக்கு ஒதுங்கியிருக்கும் போது நாரை ஒன்று மேலே பறக்கக் கண்டு, வறுமையிலும் தன் பிரிவாலும் வருந்திக் கொண்டிருக்கும் தன் மனைவிக்கு அதைத் தூதாக அனுப்புவது போல் பாடிய பாடல் :

நாராய் நாராய் செங்கால் நாராய்

பழம்படு பனையின் கிழங்கு பிளந்தன்ன

பவளக் கூர்வாய் செங்கால் நாராய்  .. .... ..

செங்கால் நாரை (Ciconia ciconia - White Stork)  நாரை (சிகோனிடே) குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஓர் நீர் இறங்கு பறவை ஆகும். இது வெண்ணிற சிறகுத் தொகுதியையும் கருநிற இறகினையும் உடையது; நீண்ட செந்நிற கால்களும் செந்நிற அலகும் இப்பறவையை எளிதில் இனங்காண உதவும்.

 

Long legs, long necks, and long bills – mostly we call them Cranes (kokku)  but confuse them with Herons, Storks and other names that we know  Herons, Storks, and Cranes must all be a part of the same family? As much as they may appear to be relatives, the short answer is that they actually come from three separate families.

 


The white stork (Ciconia ciconia) is a large bird in the stork family, Ciconiidae. Its plumage is mainly white, with black on the bird's wings. Adults have long red legs and long pointed red beaks, and measure on average 100–115 cm (39–45 in) from beak tip to end of tail, with a 155–215 cm (61–85 in) wingspan. 

Heinrich Luitpold Himmler (1900 –   1945) was a German politician who was the 4th Reichsführer of the Schutzstaffel (Protection Squadron; SS), a leading member of the Nazi Party of Germany, and one of the most powerful men in Nazi Germany, primarily known for being a main architect of the Holocaust. 

In 1942 Heinrich Himmler sought to use storks to carry Nazi propaganda leaflets so as to win support from the Boers in South Africa. The idea for this "Storchbein-Propaganda" plan was a secret that was transmitted by Walter Schellenberg to be examined by the German ornithologist Ernst Schüz at the Rossiten bird observatory, who pointed out that the probability of finding marked storks in Africa was less than one percent, requiring a 1000 birds to transmit 10 leaflets successfully. The plan was then dropped. !! 

According to European folklore, the stork is responsible for bringing babies to new parents. The legend is very ancient, but was popularised by a 19th-century Hans Christian Andersen story called "The Storks". German folklore held that storks found babies in caves or marshes and brought them to households in a basket on their backs or held in their beaks. These caves contained adebarsteine or "stork stones". The babies would then be given to the mother or dropped down the chimney. Households would notify when they wanted children by placing sweets for the stork on the window sill. From there the folklore has spread around the world to the Philippines and countries in South America. Birthmarks on the back of the head of newborn baby, nevus flammeus nuchae, are sometimes referred to as stork-bite. 

In Slavic mythology and pagan religion, storks were thought to carry unborn souls from Vyraj to Earth in spring and summer.  This belief still persists in the modern folk culture of many Slavic countries, in the simplified child story that "storks bring children into the world". Storks were seen by Early Slavs as bringing luck, and killing one would bring misfortune. Likewise, in Norse mythology, the god Hœnir, responsible for giving reason to the first humans, Ask and Embla, has been connected with the stork through his epithets long-legs and mud-king.

 
Interesting !
 
With regards – S Sampathkumar
16.6.2024 

Saturday, June 15, 2024

flock of Pigeons

Flock of Pigeons


 

ஒரு கூடை சன் லைட் ஒரு கூடை மூன் லைட்  

                                                  ஒன்றாக சேர்ந்த கூடை இது 

Friday, June 14, 2024

என் காதல் பைங்கிளியே நீ பறந்து போகாதே ! - Parrots on corn

 Parrots on Corn.  There are different methodologies in feeding birds – one is to buy Rice grains, wheat, millets and the like and spread them in terrace ! – the other is to produce grains that attract birds !!   

In mid 1970s & 1980s – Hero would run around heroine running around trees ! – ever occurred to you !!  - and how would one propose love ?? one need not be Cheran to recall old sweet memories !!


 

முதன் முதலாக காதல் டூயட் பாட வந்தேனே

என் காதல் பைங்கிளியே நீ பறந்து போகாதே  .. ..

சீதா என் காதல் கொடியே கண் பாரம்மா

ஆதாரம் நீயில்லாமல் வேறேதம்மா

 

படம் - நிறம் மாறாத பூக்கள்

வரிகள்:  கவியரசு கண்ணதாசன்

பாடியவர்கள் - எஸ்.பி.பி, எஸ்.ஜானகி

இசை -  இசைஞானி  இளையராஜா

படம் வெளிவந்த வருடம் - 1979

Thursday, June 13, 2024

Hail Odisha Model !! – politics is not all about hate !

Elections give people chance to change their rulers –

Hail Odisha Model !!  – they show that politics is not all about hate !

 

The ancient kingdom of Kalinga, which was invaded by the Mauryan Emperor Ashoka in 261 BCE resulting in the Kalinga War, coincides with the borders of modern-day Odisha.  The modern boundaries of Odisha were demarcated   when Orissa Province was established on 1 April 1936 (formerly Orissa) , the eighth-largest state by area. 

The Odisha Legislative Assembly is the unicameral state legislature with its capital at  Bhubaneswar. The Legislative Assembly comprises 147 Members of Legislative Assembly.  The first Govt was formed prior to Independence in Feb 1937 headed by  Krushna Chandra Gajapati KCIE, also known as Captain Maharaja Sri Sri Sri Krushna Chandra Gajapati Narayana Deva KCIE, regarded as the architect, founding father of an Independent Odia Language speaking state Odisha. He was a scion of Paralakhemundi Estate (then Ganjam district of Odisha and Srikakulam taluk of Andhrapradesh) and the owner of Delanga estate of Puri district of Odisha. His family belonged to the great Eastern Ganga Dynasty. He was the first Prime Minister of Odisha. The present-day Gajapati District of Odisha was named after him. 

The first elections after Independence to Odisha legislature was in 1952. 6 National parties along with All India Ganatantra Parishad and 3 registered unrecognized parties took part in the assembly election. Indian National Congress emerged as the single largest party while All India Gantantra Parishad emerged as the main opponent to the Congress party. 

Orissa Politics has all along been about ‘Patnaiks – Biju and then Navin’.  Bijayananda Patnaik served as the 3rd Chief Minister of the State of Odisha from 1961 to 1963 and from 1990 to 1995. He was also the 14th Steel and mines and 1st Coal Union Minister of India from 1979 to 1980 and from 1977 to 1979 and a member of Lok Sabha from Kendrapara from 1977 to 1985. 

He was multi-faceted and a freedom fighter for Indonesia !  When the Dutch attempted to quell Indonesian independence on 21 July 1947, President Sukarno ordered Sjahrir, the former prime minister of Indonesia, to leave the country to attend the first Inter-Asia Conference, organised by Nehru, in July 1947 and to foment international public opinion against the Dutch. Sjahrir was unable to leave as the Dutch controlled the Indonesian sea and air routes. Nehru asked Patnaik, who was adventurous and an expert pilot, to rescue Sjahrir and other Indonesian resistance fighters who were fighting their Dutch colonisers. Patnaik and his wife Gyanwati, flew to Java, dodging the Dutch guns,  entered Indonesian airspace and landed on an improvised airstrip near Jakarta.  

Patnaik was close to Indira Gandhi who took over the Congress Party in 1967. However, they clashed in 1969 over the presidential election. He left the Congress and formed a regional party—the Utkal Congress. In the 1971 assembly poll, his party did reasonably well. Patnaik then re-established contact with his old friend Jayaprakash Narayan and plunged into the JP movement as it picked up momentum in 1974. When the Emergency was declared in 1975, Biju Patnaik was one of the first to be arrested along with other opposition leaders. 

The later period belonged to Navin Patnaik.  Naveen served as its 14th CM  from 5th March 2000 to 12 June 2024. His 24-year reign is the second longest for a chief minister of any Indian state, after Pawan Kumar Chamling of Sikkim. He is the first president of the Biju Janata Dal since 1997. He served as the Union Minister of Steel and Mines from 1998 to 2000 and a member of the Lok Sabha from Aska from 1997 to 2000.

 


2024 has seen him being removed amidst news of his failing health.  Bharatiya Janata Party (BJP) MLA Mohan Charan Majhi was appointed as the new chief minister of Odisha.  Mohan Majhi is a four-time tribal MLA from Keonjhar assembly in Odisha. In the 2024 Odisha assembly elections, Mohan Charan Majhi secured 47.05 per cent of the votes, winning the Keonjhar assembly constituency and defeating Minu Majhi of the Biju Janata Dal (BJD), who received 40.84 per cent of the votes. 

BJP has captured the State dislodging the CM in office for 24 years ! – it is heart-warming scenes as the old and new CMs were seen together in the Swearing-in ceremony that showcased the bonhomie and class of Odisha culture. 

Naveen Patnaik’s class act was on display as he attended his successor’s oath-taking ceremony today. The BJP leaders, led by PM Modi, returned the favour, with the top leadership showing a warm welcome to the BJD stalwart. After 24 years, Naveen Patnaik will no longer be at the helm of affairs in Odisha. Instead, for the first time, a BJP Chief Minister will lead the state government. The former Chief Minister was all gracious in the defeat as he attended his successor’s swearing-in ceremony on Wednesday. 

In a very good gesture, Naveen  was welcomed by the BJP top leaders on the stage set up for Odisha’s next Chief Minister. Prime Minister Narendra Modiji also had a long chat with Patnaik on the stage.

 


During the poll campaign, there were exchanges between the rival parties, the  poll banter continued and as the election ended, the BJP emerged victorious in Odisha, wresting power from the Biju Janata Dal (BJD). The jibes and barbs stopped there. For the oath-taking ceremony of the new Chief Minister, the BJP decided to invite Naveen Patnaik. New Chief Minister Mohan Charan Majhi went a step ahead and personally handed over the invite to Naveen Patnaik. 

Patnaik was welcomed on stage with no less a fanfare than is deserving of Odisha’s stalwart. Union Home Minister Amit Shah walked ahead to warmly welcome him, while Union Ministers Nitin Gadkari and JP Nadda greeted him with folded hands. After the swearing-in ceremony, the PM Modi-Naveen Patnaik bonhomie was for all to see. PM Modi was seen holding a conversation with Naveen Patnaik, who he had once called his "friend".  Naveen too graciously  wished his successor well. 

“I hope and believe that his leadership, strength and ability will work in the service of the people of Odisha,” Naveen Patnaik said on the day Manjhi took oath as Odisha Chief Minister.

Great people, class acts, and for long we kept reading in all media  that  Orissa was a backward State and its people were not so well educated, while the truth is far different.   

Hail Odisha Model !

 
With regards – S Sampathkumar
13.6.2024 

Opinions matter !! - difference of Opinion ~~!!

 

All of us speak ! – but do you speak in a Forum or express your opinion in conflicts ?

 


Opinion of course matters!  -  Opinion is defined as :  a view or judgment formed about something, not necessarily based on fact or knowledge.   It is also   a belief or attitude about something that isn't necessarily based on facts.   Most of us forget that when we express an opinion is expression of one and nothing more than an opinion, need not be a fact, need not be a compelling one to make others agree to it.  Even when we are making a point to convince, and is laced with facts (as we think it to be) – it ends up as an opinion and not as any established fact !!   If facts are expected, then an ensuing discussion is needed and should be prompted as such. 

 2024 began  with wars burning in Gaza, Sudan and Ukraine and peacemaking in crisis. Worldwide, diplomatic efforts to end fighting are failing. More leaders are pursuing their ends militarily. More believe they can get away with it.  War has been on the rise since last century and is not new to human civilization.  After a decline in the 1990s and early 2000s,  came conflicts in Libya, Syria and Yemen, triggered by the 2011 Arab uprisings. Libya’s instability spilled south, helping set off a protracted crisis in the Sahel region. A fresh wave of major combat followed: the 2020 Azerbaijani-Armenian war over the Nagorno-Karabakh enclave, horrific fighting in Ethiopia’s northern Tigray region that began weeks later, the conflict prompted by the Myanmar army’s 2021 power grab and Russia’s 2022 assault on Ukraine. Add to those 2023’s devastation in Sudan and Gaza. Around the globe, more people are dying in fighting, being forced from their homes or in need of life-saving aid than in decades. 

On some battlefields peacemaking is non-existent or going nowhere.  Democratic governance demands collaboration, contention, and compromise.  The intrinsic value of disagreement in democratic governance needs recognition. The synthesis of diverse perspectives ensures a decision-making process that is well-informed, accountable, and adaptive to evolving societal needs. 

குடும்பம், குழுமம், அலுவலகம், நண்பர்கள் குழு - எங்கெங்கும் கருத்து வேற்றுமை, பிணக்கு வருவது இயல்பே.  குடும்பத்தில்  கோவம் கொப்பளித்தால், இப்படி இருவரும் தலையை ஒவ்வொரு பக்கம் திருப்பிக்கொண்டால் - குழந்தைக்கு எங்கே சோறு !!

 


பிரச்னைகளில் இருந்து பறந்து செல்லாதீர்கள் !! - மெல்ல நடங்கள், தீர்வுகள் நிச்சயம்
 
 
ஆசாமி சிரிப்பு சிந்தனையாளனின் இன்றைய முத்து  !! 
 
Don’t worry … …… be happy !!
 
With regards – S Sampathkumar
13.6.2024

Tuesday, June 11, 2024

Bananas ! - Florida Courts orders compensation

Its history began back in 1870, when ship's captain Lorenzo Dow Baker purchased 160 bunches of bananas in Jamaica and resold them in Jersey City eleven days later. In 1878, Baker partnered with Andrew Preston to form the Boston Fruit Company. United Fruit Company was founded in 1899, when the Boston Fruit Company and various fruit exporting concerns controlled by Keith merged.  In 1903, United Fruit Company was listed on the New York Stock Exchange and became the first company to use refrigeration during open sea transport.

Robusta, Dwarf Cavendish, Rasthali, Poovan, Nendran, Karpooravalli, Monthan, Virupakshi, Sirumalai, Manoranjitham , Kathali ……. – simple varieties of banana, that delicious fruit.  Banana, that delicious fruit is the common name for herbaceous plants of the genus Musa ~ interestingly, bananas do not grow from a seed but from a bulb or rizhome.  

 


Chiquita Brands International S.à.r.l.   formerly known as United Fruit Co., is a Swiss-domiciled American producer and distributor of bananas and other produce.   Chiquita is the leading distributor of bananas in the United States.

It is no Bananas – as a  Florida court has ordered Chiquita Brands International to pay $38m to the families of eight Colombian men murdered by a paramilitary death squad, after the American banana giant was shown to have financed the terrorist organisation from 1997-2004.  The landmark ruling late on Monday came after 17 years of legal efforts and is the first time that the fruit multinational has paid out compensation to Colombian victims, opening the way for thousands of others to seek restitution.

It also marks the first time a major US corporation has been held liable for such rights abuses in another country and could lead to a series of similar lawsuits involving rights violations across the world. “This verdict sends a powerful message to corporations everywhere: profiting from human rights abuses will not go unpunished,” said Marco Simons at EarthRights, one of the law firms representing the families of those killed by the paramilitaries.

Chiquita pleaded guilty in 2007 to funding “a specially designated global terrorist” for secretly paying the United Self-Defence Forces of Colombia (AUC) $1.7m over seven years at the height of Colombia’s brutal conflict, but had never before been ordered to pay compensation to victims.

The rightwing AUC sprang up in the 1980s to protect landowners from leftist rebels such as the Revolutionary Armed Forces of Colombia (Farc), but went on to become the worst perpetrators of human rights violations in the south American nation – and one of the country’s largest drug-traffickers.  Until it disarmed as part of a 2004 peace process, the AUC was responsible for most of the civilian lives lost in Colombia’s brutal, six-decade-long conflict, which left 450,000 people dead and millions displaced.

Chiquita has argued that it was extorted by the AUC and that the payments were necessary to protect its employees from armed Marxists. Court documents show that Chiquita continued paying the AUC after it had been designated an international terrorist organisation in the US in 2001 and that executives saw the payment as the “cost of doing business in Colombia”.  New evidence presented to the Florida courts also showed that Chiquita allowed the AUC to use its ports to import automatic rifles and its banana boats to smuggle cocaine across the seas, human rights lawyers at International Rights Advocates (IRAdvocates) said.

The civil cases were brought by the family members of trade unionists, banana workers and activists who were tortured, killed and disappeared by paramilitaries as they sought to control the vast banana-producing regions of Colombia.  Some victims were forcibly disappeared by the AUC merely for being suspected of sympathising with the rebels, the rights firms said.  Among the victims who presented evidence was the widow of a union leader who was tortured, decapitated and dismembered by the AUC in 1997.

 
With regards – S Sampathkumar
11.6.2024 

Monday, June 10, 2024

Victory against Pak always smells fragrant !!

 

Late night !  - Indo-Pak match – delayed start, India losing the toss; match stopped after the 1st over – India folding for paltry 119.  Not sure how many saw the match thereafter

 


Morning most got up cheerfully reading that India successfully defended 120 – it is the joint-lowest target any team successfully defended in Men’s T20WC.  Earlier Sri Lanka had done that against NZ in 2014. 

7-1 India's head-to-head record against Pakistan in the Men's T20 World Cup, including one win via bowl-out in 2007. Their only defeat against Pakistan came in the 2021 edition in Dubai.  Pakistan could not score 48 in the last 8 overs despite having 8 wickets and losing 5 of them. 

Happy morning Cricket lovers -  victory against Pakistan is always fragrant !

 
Regards – S Sampathkumar
10.6.2024

Sunday, June 9, 2024

Invasive 'flying rats" ! - "நாகணவாய்ப்புள்’ என்றால் என்ன

Have been seeing them nearer home, but not in such great numbers !  there are some views that   birders should not watch birds too keenly, lest they traumatise them and make them do such hideous things as desert their chicks.   Whether they like it or not, birds are stared at    through binoculars and zoom lenses of dslrs  by a bunch of shabbily dressed people who capture their movements and record their presence, giving them newer names !!    However for many birds, it is but common as they have adapted themselves to living in concrete jungles feeding on leftovers and what humans feed them !!  We see them often, but never knew that they are  described as "flying rats", or the "cane toads of the sky", the ______   is considered one of world's 100 most invasive species.  நாகணவாய்ப்புள்’  என்றால் என்ன தெரியுமா??.   Invasive species are organisms which are not native to a particular area that may reproduce and expand demographically and spatially and potentially cause economic or environmental harm or harm to human health  -  it is the Common Myna! 

In 1760 the French zoologist Mathurin Jacques Brisson included a description of the common myna in his Ornithologie based on a specimen that he mistakenly believed had been collected in the Philippines. He used the French name Le merle des Philippines and the Latin Merula Philippensis.  Although Brisson coined Latin names, these do not conform to the binominal system and are not recognised by the International Commission on Zoological Nomenclature.  When in 1766 the Swedish naturalist Carl Linnaeus updated his Systema Naturae for the twelfth edition, he added 240 species that had been previously described by Brisson.  One of these was the common myna. 
The myna  is a bird of the starling family (Sturnidae). This is a group of passerine birds which are native to southern Asia, especially India, Pakistan & Bangladesh. They have been introduced into many countries and in Australia,  the common myna which is  regarded as an invasive species.   An omnivorous open woodland bird with a strong territorial instinct, the myna has adapted extremely well to urban environments. 

Common mynas are believed to pair for life. They breed through much of the year depending on the location, building their nest in a hole in a tree or wall. They breed from sea-level to 3000 m in the Himalayas. 

Down under, a  surge in detections of the Indian myna, or common myna, has raised concerns that one of the world's most invasive birds is expanding its territory in Australia. The bird, not to be confused with the Australian noisy miner, has been spotted moving further inland, prompting concern from the Invasive Species Council.  When Indian mynas move into an area they force native birds out of their wood hollows and even kill their chicks, leading to a decline in native bird numbers. 

The Mynah Birds was a Canadian R&B band formed in Toronto, Ontario, that was active from 1964 to 1967.  Although the band never released an album, it is notable as featuring a number of musicians, such as Rick James and Neil Young, who went on to have successful careers in rock, folk rock and funk. Over its short lifespan, the group featured many members in its many different configurations.   

Read somewhere that the group of mynahs, the collective noun of Myna birds is : Bazaar, fragrance, local and .. .. statutory of Mynahs.

 
Interesting !
 
With regards – S Sampathkumar
9.6.2024 

Saturday, June 8, 2024

LPG gas consumers to provide re-KYC; provide finger prints !!

An important message of Gas consumers ! – we are required to go to our Distributor and have our fingerprints recorded as part of ‘re-KYC’.

 


Half a century ago, there were less than a handful of houses which had a gas connection  – cooking was done in  kerosene stoves and kerosene was the most sought after commodity.  Housewives were afraid of pressure cookers too..  .. ..  there were lot of jokes of wives forgetting the close the gas stoves, coming to see movies and calling back their nearby homes (no mobiles those days and owning a telephone was aristocratic)  to check whether they have switched the stove off – remember that there would be slides in Cinema theatres urging the people to ensure that they switch off the gas stoves immediately once the cooking is over….. 

Not many of today’s youngsters would know the ordeals that the earlier generation had in making the good ready.  Even in cities there were only stoves (kerosene stoves).  In villages, it was mostly by wood fired ovens.  Imagine the plight of those who had to stand near the hot oven for preparation of food.  Worst was the plight in lighting a stove again and again – there existed pump stoves and wick stoves. 

The gas stove uses LPG – liquefied petroleum gas, which is mostly a mixture of propane and butane.  Propane is a three-carbon alkane, normally a gas, but compressible to a transportable liquid.  It may also contain small amounts of propylene and/or butylene. An odorant such as ethanethiol or thiophene is added so that people can easily smell the gas in case of a leak.   

Brand Indane was conceived in 1964;  the first Indane LPG connection was released on 22.10. 1965 in Kolkata.  Our house got gas cylinder in 1975 ! The red cylinder containing LPG is a prized possession for households and there was always concern as to how many days the connection would last and whether refill would be readily available. Now a days, most households have double cylinders and some have multiple connection too… still, people of worried of regular supply.  

Now there is ease of booking [tele call / sms / portal / visit too !] – there is transparency and we are updated with billing and delivery.   My dealer was Swathi Gas Agencies and later TUCS; I thought the office is in the main building of TUCS opp to Hindu Senior Sec School, only today I realized that a couple of years back they had moved further down in same Big Street at Ghana Bagh street intersection !! 

The 5 kg and 14.2 kg cylinders are largely meant for domestic use and comprise almost 90% of all gas distributed,, while the 19 kg, 47.5 kg and 425 kg Jumbo cylinders are marketed for industrial and commercial consumption.  In case you do not know – the price of 14.2 Kg LPG cylinder in Chennai is  818.50. No change recorded in the LPG price compared to last month. The LPG price has remained unchanged at 818.50 since March 2024. 

Understand that in a move  to streamline the distribution of LPG subsidies and prevent unauthorized access to subsidized cylinders, the Ministry of Petroleum and Natural Gas has made biometric authentication mandatory for all LPG cylinder customers. This means that all LPG cylinder customers will need to provide their biometric data, such as fingerprints or iris scans, to their LPG distributor in order to receive subsidized LPG cylinders.  This exercise is now on and today it took less than 2 min for me to comply with this – appreciate the attitude and speed of officials of TUCS Triplicane Gas Agency.

 


To provide your biometric data, you will need to visit your LPG distributor’s office or wait for your LPG distributor to visit your home. You will need to bring your LPG connection’s consumer number and  Aadhar if your no. is not already linked.  The biometric update process is quick and easy. You are asked to provide your fingerprints or iris scans. The data gets stored securely and will only be used for the purpose of verifying your identity.

 
With regards – S Sampathkumar
8.6.2024

  

Appeal from SYMA - seeking your support for our projects 2024-2025

Appeal from SYMA - seeking your support

for our Medical Centre and Education projects 2024-25


 

 Dear Friends & well wishers

·        Do you recall  those olden  days, especially   June – the best dress that we had was the Uniform !!

·        Police,   Army, Medical professionals, Civic  Workers, school students  and more  -  the uniting factor is Uniform which has been in vogue for centuries but systematized in last century.

·        Uniform brings in a sense of equality and ensure children attend classes with dignity

·        Even in the metropolis where Porsche, Rangerovers, Fortuners, Audi occupy the road, there are parents who cannot provide good quality clothes and quality education for their children !!

·         Having reached some position in life, many of us want to give back something to the society, helping them in some way – here is our humble effort.

செந்நாப்போதாரின் வாய்மொழியில் கல்வியின் சிறப்பு :

கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு

மாடல்ல மற்றை யவை.

ஒருவனுக்கு அழிவு இல்லாத சிறந்த செல்வம் கல்வியே ஆகும், கல்வியைத் தவிர மற்றப் பொருள்கள் (அத்தகைய சிறப்புடைய) செல்வம் அல்ல!  கல்விதான் சமுதாயத்தையே மாற்ற வல்லது. 

Please do read this – together we will change the way some students attend school. In Tamil Nadu, after almost 2 years of Corona  – Schools reopened  now we have almost forgotten the dreaded pandemic – and it is time to move on with good education.  Come June every year, Students are  happy in attending classes physically wearing fresh and new uniform.  

Srinivas Youngmen’s Association (popularly SYMA)  has been doing service to the society ever since 1977.  Our  services engulf  various lines such as civic welfare, medicine, health, environment, education, personality development more.     We at SYMA, feel strongly the primary responsibility of improving the Society and helping the underprivileged.   

1) Medical Centre and Laboratory run for the poor wherein free consultation and medicines are provided – popularly known as ரெண்டு ரூவா மருத்துவமனை  [Rs. 2 hospital !] – 17250 patients benefitted last year.   We  have a Medical lab (technical support of Neuberg Ehrlich) where blood and other tests are done at very nominal costs.  WE have Physiotheraphy and Ultrasound scan as well.  An Eye clinic is run by Pammal Sankara Hospital in our premises.

2)   SYMA Growth – a purposeful special tuition centre for coaching poor students of 10th and 12th standards.  Into its 17th  year now, this was inaugurated in  2008 and producing good results year after year, changing the lives of poor children.  This year we are  planning to start by mid June 2024.  

Education is the only thing that can change the lives of children coming from lower echelons of society.  We firmly believe that only quality education can improve them and ensure their moving to a higher echelon.  For making students attend schools with dignity, we have been providing uniforms for more than 2 decades now.  This year we plan to provide 1000  sets of unstitched uniforms to poor students.  Schools and students have been identified and the process is already on.   A set of uniform would cost Rs.1000/- approx..  We seek your support for a few sets from your side.  

Our Tuition Centre SYMA Growth – runs at an annual expenditure of Rs.13 lakhs approx. and this year, we have plans of extending.  Generally, we collect funds in the months of  July & ahead coinciding with our Educational Aid Programme, though donations are welcome throughout the year. You have patronized us in a big way in the past, and we look forward to receiving your donations this year too. Cheques are to be drawn in the name of  ‘SRINIVAS YOUNGMENS ASSOCIATION’  (or simply SYMA)– payable at Chennai. In case any donor wishes to make a Bank transfer, details are available below. Contributions to SYMA are eligible for deduction under Sec 80G (5) (vi) of Income Tax Act, as applicable.  

Here are the details of our Current Account with Punjab National Bank:- 

A/c Name: SRINIVAS YOUNGMEN'S ASSOCIATION

Punjab National Bank  :   Current A/c No. 0346002100024570,

Triplicane Branch, Singarachari St. Triplicane, Chennai - 600 005.

RTGS/NEFT IFS Code : PUNB0034600 MICR Code : 600024015


 

We generally collect funds once a year during June for our Educational programs and other annual programs – donations are welcome throughout the year.  Seek your donations – it can be as little as Rs.1000/-  or in multiples of thousands or

·        Rs.2000/- notionally for 2 uniform sets

·        Rs.20000/-- a day’s contribution for medical centre

·        Rs.25000/- for sponsoring one student’s education for academic year

·        Rs.25000/- Dhanvantri scheme for Medical centre (Name will be displayed on Board at Centre and a day’s expenses on a nominated day

·        Rs.100000/- towards Corpus Fund (name etched at the Reception of Medical centre)

Thank you – together we will strive in making this Society a much better place to live in.

With regards – S. Sampathkumar
Vice-President (SYMA)
8.6.2024.
  


For more details of SYMA – please log on to : www.syma.in  ; or email us at : srinivasyoungmensassociation@yahoo.co.in. 

·         To those of you, who have already contributed to SYMA this year, this mail is not to seek additional donation but only to say thanks again.

·         To those who effect bank transfer  - please do email me (allikkeni@gmail.com) or do send SMS – we will require some details for accounting and for sending receipts to you.

·         Some photos of yesteryears !