Search This Blog

Thursday, May 25, 2023

Central Vista - History of Indian freedom - Sengol presented by Thiruvaduthurai Atheenam

வரலாறு முக்கியம் அமைச்சரே  !  (23ம் புலிகேசி !) .. .. .. வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு  என்பது பொதுவான புரிதல்; ஆனால் வரலாறு பல சமயங்களில் திருத்தி வித்தியாசமாக எழுதப்பட்டு விடுகிறது. கடந்த காலத்து உண்மைகளை  தெரிந்துகொள்ளாமல், நிகழ்காலத்தைப் புரிந்துகொள்ள முடியாது 

சைவ சித்தாந்தம் வளர்க்கும் திருவாவடுதுறை ஆதீனம் நம் சுதந்திர விழாவில் மிக மிக முக்கிய பங்கு கொண்டிருந்தது என்பது நம் சரித்திர ஏடுகளில் சரியாக பதிவிடப்படாதது  விந்தையல்ல !!  வினோதம் !  வேதனை !!! 


India, Maha Bharat is now a powerful nation under Shri Narendra Modiji.  The power of the Indian democratic system manifests in our Parliament, which has weathered the Indian freedom struggle from colonial rule and witnessed many historical milestones. The existing building served as independent India’s first Parliament and witnessed the adoption of the Constitution of India.  India’s present Parliament House is a colonial-era building designed by British architects Sir Edwin Lutyens and Herbert Baker, which took six years to construct (1921-1927). Now all that is set to change remarkably for the better. The new Parliament building is ready envisaged by the Prime Minister.

The Hon’ble Prime Minister  Shri Narendra Modiji took the  decision to adopt the Sengol as a national symbol of the Amrit Kaal. The new building of Parliament will witness the very same event, with Adheenam (Priests) repeating the ceremony and vesting the Hon’ble PM with the Sengol. The Sengol :  - A symbol of just rule.  


The Sengol is the symbol of the King’s power. This was handed over to Pt Jawaharlal Nehru on Aug 14, 1947. Made of silver, and gold-plated, this was ordered specially by the Adheenam,  hand-crafted by Jeweller Vummidi Bangaru Chetty in Madras. Note the beautiful Nandi on the top of this masterpiece. 

The Home Minister further elaborated on the Sengol and said, “The Sengol is profound in meaning, which is derived from the Tamil word “Semmai”, meaning “Righteousness”. It is blessed by the high priests of a leading Dharmic Mutt in Tamil Nadu. The Nandi, with its unyielding gaze as the beholder of “Nyaya”, is hand-carved at the top.  Most importantly, the recipient of the Sengol has the “order” (“Aanai” in Tamil) to rule justly and fairly. This is what is most appealing, for those elected to serve the people must never forget this.”The same Sengol from 1947 will be installed by the Hon’ble Prime Minister in the Lok Sabha, prominently close to the Speaker’s podium. It will be displayed for the Nation to see, and will be taken out on special occasions.

INDIA  won the freedom at a great cost – it was not gifted, the rulers were not merciful – it was a struggle and freedom was the culmination of innumerable lives sacrificed.  Contrary to legend, the British had not been keen to devolve power gradually. This struggle for sovereignty took many forms: violent and non-violent,  but one single party reaped its benefits for long.  During colonial rule, the British who were painted to be benevolent, lived a life away from the difficulty of common Indians, sheltered and pampered  in ‘white towns’, clubs and cantonments. The wives of British officers ran households full of Indian servants, each with assigned tasks, and socialised only with other Britons of equal rank.

Delivered to the Constituent Assembly on August 14, 1947, Jawaharlal Nehru’s speech titled ‘Tryst with Destiny’ has been quoted often in the 75 years since it was first heard.

At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance.

We end today a period of ill fortune and India discovers herself again. .. ..  .. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity, to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future?

எண்ணற்ற சீவராசிகள் பிறந்து, வாழ்ந்து, இறப்பதை நாம் காண்கின்றோம். இது நமக்கு இயற்கையாகவே தோன்றுகிறது. இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் எண்ணற்ற கோளங்களும் அண்டங்களும் மூலப்பொருள்களிலிருந்து உருவாகிப் பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் தத்தம் நிலையில் தங்கி, பின்னர் உருமாறி அழிகின்றன. உலகத்தில் தோன்றிய பொருள்கள் அழிவதுபோல் காணப்பட்டாலும் அவை தன்மை மாறுகின்றன என்று கொள்வதே சாலச் சிறந்தது.  பருப்பொருட்கள் தங்களுடைய காரணமான நுட்பப் பொருள்களிலும், நுட்பப் பொருள்கள் தங்களுக்குக் காரணமான தத்துவங்களிலும், தத்துவங்கள் இறைவனின் தோற்றமான சக்தியிலும் ஓடுங்கிக் கொள்கின்றன. இந்த ஒடுக்கத்தையே நாம் அழிதல் என்று சொல்கிறோம் இதுவே, சங்காரம் !!   இந்தப் பிரபஞ்சம் எவ்வாறு முடிவுறும் என்பது பற்றி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டுள்ள ஒப்பற்ற விஞ்ஞானிகள் ஒரு கட்டத்திற்கு பிறகு மேற்கொண்டு செல்லத் தயங்குகின்றார்கள்.

சங்கார தாண்டவம் என்பது பன்னிரு தாண்டவங்களில் ஒன்றாகும். இது தொடர்ந்து நிகழுகின்ற மாற்றங்களை குறிக்கின்ற தாண்டவமாகும். இந்த தாண்டவத்திலிருந்து தரங்கிணி எனும் நாட்டிய வகை பிறந்தது. இந்த நடனத்தினை சிவபெருமான் திருநெல்வேலியில் ஆடுகிறார்.  சுட்டுணர்வாகிய பிரபஞ்சம் சுட்டுணர்வு இன்றி நின்ற சங்காரத்தின் வழியல்லது சுதந்திரமின்றி நிற்றலான்.  

ஒன்று அலா ஒன்றில் உளது ஆகி நின்றவாறு

ஒன்று அலா ஒன்றில் ஈறாதல் _-- ஒன்றலா

ஈறே முதல் அதனின் ஈறு அலா ஒன்று பல

வாறே தொழும்பு ஆகும் அங்கு 

சிவஞான போதம் நூலில் இருந்து.   மெய்கண்ட சாத்திரங்கள் எனப்படும் சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்களுள் முக்கியமானதும், தலை சிறந்ததுமாகும். கிபி 13ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவரும், திருவெண்ணெய் நல்லூர் என்னும் ஊரைச் சேர்ந்தவருமான மெய்கண்ட தேவர் என்பவர் இயற்றிய இந் நூல், சைவ சித்தாந்தக் கோட்பாடுகளை ஒழுங்கு முறையாக எடுத்துரைக்கிறது. திருக்கயிலாய பரம்பரைத் திருவாவடுதுறை ஆதீனம், சைவ ஆதீனங்களில் முதன்மையான ஆதீனமாகும். இது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் வட்டத்தில் மயிலாடுதுறை-கும்பகோணம் சாலையில் திருவாலங்காட்டிலிருந்து சுமார் இரண்டு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ளது.  திருக்கயிலாய பரம்பரை குருமரபில் தழைத்தோங்கி வருகின்ற இவ்வாதீனம் ஸ்ரீ மெய்கண்டாரின் வழிவழி சித்தர் சிவப்பிரகாசரிடம் ஞானோபதேசம் பெற்ற அருள்திரு நமசிவாய மூர்த்திகள் அவர்களால் கி.பி. 14- நூற்றாண்டில் தோற்றுவிக்கப்பெற்றது. திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் ஏறத்தாழ 75 கோவில்கள் உள்ளன.

Months before India’s first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru made his ‘Tryst with Destiny’ speech in the Constituent Assembly, on the eve of India’s independence, Thiruvaduthurai Aadheenam, one of India’s oldest mutts, had its own tryst with destiny as it was given the historical mission of making a sceptre to symbolise the transfer of power from the occupier to the free nation.

According to historical archives, Lord Mountbatten asked the soon-to-be PM, Nehru, as to how he wished to symbolise the attainment of independence. Jawaharlal Nehru sought the opinion of C Rajagopalachari, the last Governor-General of India. The former CM of Madras State enlightened Nehru about a Tamil tradition when the high priest (‘rajaguru’) of the State would present the new king with a sceptre when he assumes power.

The then seer, 20thGurumahaSannithanam Sri La Sri Ambalavana Desika Swamigal, who despite being unwell at that time, accepted the responsibility and arranged for making the gold sceptre with a bull (‘nandhi’) on top by a jeweller in the then Madras.The seer sent a delegation consisting of his representative Sri La Sri Kumaraswamy Thambiran, Manickam Odhuvaar (priest who recites prayer in the mutt) and the mutt’s nadhaswaram vidhwan, TN Rajarathinam Pillai, to New Delhi. The seer also sent an address in English to congratulate Pt. Jawaharlal Nehru on the occasion. The delegation flew in a special plane arranged by the Government. On August 14, 1947, around 11.45pm, minutes before India’s got its independence, the delegation presented Nehru with the sceptre in the presence of Rajendra Prasad and other leaders as instructed by the seer. [and this was buried in History by designs of those who presented the oft repeated story of India got freedom without drop of bloodshed by the efforts of Gandhi and Nehru] ~ all that is set to change now. 

The ‘Sengol’, represents the values of fair and equitable governance. It will shine near the Lok Sabha Speaker's podium as a national symbol of the Amrit Kaal, an era that will witness the new India taking its rightful place in the world… ..tweeted  Amit Anil Chandra Shah, the Minister of Home Affairs.  The reference of course is to the Chola dynasty Sengol received from his Holiness ThiruvaduthuraiAtheenam from Tamil Nadu during the transition of power to Pandit Nehru post our independence.

Sadly, it was not kept as Sengol but ..named as “walking stick’ and forlorn and obscure in Nehru’s Prayagraj home.  A symbol of transfer of power blessed with powerful chants by seers & with holy water was consumed to a unknown place by the Socialists.Senkol aka sceptre is a staff or wand held in the hand by a ruling monarch as an item of royal or imperial insignia. Figuratively, it means royal or imperial authority or sovereignty… ..  to us ‘Sengol’ is of higher significance.  Sceptre has assumed a significant role in many mythologies.  It had a  central role in the Mesopotamian world, and was in most cases part of the royal insignia of sovereigns and gods.   The Mesopotamian sceptre was mostly called ĝidru in Sumerian and aṭṭum in Akkadian. The ancient Tamil work of Tirukkural dedicates one chapter each to the ethics of the sceptre.  But to Nehruvian school, it was not Sengol but “walking stick gifted to Nehru” in Nehru’s Prayagraj home.  Conspicuously there was no mention of it in his “Tryst with Destiny” speech in 1947  .. .. thanks to Shri Narendra Modiji the great Prime Minister of the Nation, it is finding its rightful place in the Parliament, the ruling block of the Nation. 


Srivaishnavites very well know the Sengol – Namperumal adorns it along with Pandiyan kondai.  At Thiruvallikkeni Sri Parthasarathi perumal is adorned with it on few occasions.  Here are photos of Sri Parthasarathi Emperuman with Pandiyan kondai and Sengol and another with Sri Ranganathar of Thiruvallikkeni with senkol.New Parliament is Pride of India. The Sengol truly deserves an honoured place in history

With regards – S. Sampathkumar
25.5.2023.
Biblio various sources including : https://sengol1947ignca.in/contents/the-sengol/en

1 comment:

  1. Central Vista stands as a testament to India's journey through the annals of history, bearing witness to the struggles and triumphs of the nation's freedom. Sengol, revered and presented by Thiruvaduthurai Atheenam, embodies the spirit of valor and resilience, echoing the echoes of India's rich heritage. As it resonates across time, this tribute serves as a poignant reminder of the sacrifices made, the ideals upheld, and the unwavering pursuit of unity and progress ingrained in India's identity.

    ReplyDelete