Search This Blog

Tuesday, June 7, 2022

Cold stare !! - முட்ட கண்ணு முழிச்சு பார்க்கறது !

 முட்ட கண்ணு முழிச்சு பார்க்கறது !  - என்ன முறைக்கிறே !  - தமிழ் சினிமாவில் காமெடி என்ற பெயரிலும் - ஒருவரை கேலி பண்ணும் விதமாகவும் கேட்டு இருப்போம். 

முட்ட கண்ணு முழி அழகில் !  குத்தி குத்தி கொன்னவளே !!  - மானே, தேனே ! பொன்மானே !  அது இதுன்னு ஏதோ பாடல் ஒரு நாள் கேட்டேன்.  கவிஞர் கண்ணதாசன் பாடிய :  முத்துக்களோ கண்கள், தித்திப்பதோ கன்னம்; சந்தித்த வேளையில் சிந்திக்கவே இல்லை, .. .. தந்துவிட்டேன் என்னை போன்ற வரிகளில் இருந்து எங்கோ பயணித்து விட்டது இன்றைய சினிமா.  

உருவத்தை எள்ளி நகையாடுவது தவறானது.  முட்டை கண்ணும் அல்லது சற்று வித்தியாசமான கண் அமைப்பும் பார்வைக் குறைபாடுகள்  (Visual impairment) -  குறைபாடுகளை  கண்களில் மூக்குக்கண்ணாடி அணிவது, அறுவை சிகிச்சை  போன்ற  வழிகளில் சரிசெய்ய  இயலலாம்.  

We often feel uncomfortable when someone stares at us -  Stare is a verb meaning : to look for a long time with the eyes wide open, especially when surprised, frightened, or thinking. 

 

Gleaning recent news read :  ‘lenders stare at ₹19,000 cr NPAs’  - the news read that data shows borrowers are exiting moratorium periods, and more will exit in the coming months. Banks are facing a fresh spike in bad loans, with close to 9% of the debt restructured under the Reserve Bank of India’s pandemic relief plan turning sour in the last six months of 2021-22, data compiled by Mint showed. 

In the recently concluded something was spoken about that ‘death stare’ of Ryan Parag.  Rajasthan Royals youngster Riyan Parag was furious about his run-out episode with partner Ravichandran Ashwin that drew public rage.   During the Qualifier-1 of the 10-team rivalry at Eden Gardens, Rajasthan saw two run-out excusals against Gujarat Titans incorporating an odd one in the last over of the innings. With the last ball yet to be bowled, Parag strolled in next as Ashwin took strike.   Yash Dayal bowled a wide ball, which brought about Parag rushing to the opposite end.   “’It would’ve been fine if Ashwin was batting with tailender. He should run when I’m batting. I was shocked. I just stared at him once and walked back.

 


Many of us have a tendency to stare at computer screen ! – more so, in recent times when more time was spent on Team Meetings, Zoom calls and the like.   These applications mimic in-person encounters by allowing users to see the people they are communicating with. But unlike in-person communications, these programs often also show users a video of themselves. Instead of catching the occasional glimpse of themselves in a mirror, people are looking at themselves for hours a day.  

A report in Scroll read :  We are psychologists who study society’s focus on women’s appearance and the consequences of this constant scrutiny. We were immediately fascinated by the new dynamic created by the Zoom world. While critical for public safety during the pandemic, we believe that virtual classes, meetings and the like lead to a continuous focus on one’s own appearance – something research suggests is harmful to mental health, especially for women.  

Objectification is a bit of a buzzword, but the meaning is rather literal: being seen or treated as an object. This often comes in the form of sexual objectification, where bodies and body parts are seen as separate from the person to which they are attached. Advertisements are rife with examples of this, where close-ups of certain body parts are often shown to help market a product. Not surprisingly, women’s bodies are treated as objects way more often than men’s.  Researchers investigate self-objectification in experimental studies by having study participants focus on their appearance and then measure cognitive, emotional, behavioural or physiological outcomes. 

Thinking of yourself as an object can lead to changes in a person’s behaviour and physical awareness, and has also been shown to negatively affect mental health in a number of ways. While these experiences with self-objectification lead both women and men to focus on their appearance, women tend to face many more negative consequences. Research suggests that experiencing self-objectification is cognitively taxing for women. In a seminal study, researchers showed that when women put on a new swimsuit and viewed themselves in a mirror, the self-objectification this produced caused women to perform poorly on math problems. Men’s math performance was not affected by this objectifying experience !!!. Further, experiencing objectification has behavioural and physiological consequences. In the aforementioned study, trying on a swimsuit produced feelings of shame among women, which in turn led to restrained eating. Other research has shown that when women think of themselves as objects, they speak less in mixed-gender groups. 


The foregoing may not be fully proven and we may continue to see and enjoy our own images, be it on screen or selfies .. .. all this provoked by the cold stare that this cat gave me this morning.

With regards – S. Sampathkumar
7th June 2022.

No comments:

Post a Comment