Search This Blog

Monday, November 1, 2021

Biryani, Basmati rice and possible challenge from Egypt !

நமது பிரதான உணவே அரிசி சாப்பாடு.  சமீப காலங்களில், அரிசி சாப்பிடுவது உடல் நலத்திற்கு நல்லதல்ல என்பதான ஒரு கருத்து அதிகமாக புழக்கப்பட்டுள்ளது.   ஆனால் அது ஒரு தவறான கருத்து.  அரிசி சாப்பாடு !!

சுவையான உணவு மற்றும் நமக்கு மிகவும் பழக்கமான உணவு என்பதை கடந்து அரிசியில் (Rice) பல்வேறு சத்துக்கள் உள்ளன. பல விதமான நம்முடைய உடலின் ஒட்டு மொத்த ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துவதற்கு அரிசியில் உள்ள பல குணங்கள் உதவுகின்றன.  பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக உழவு தொழிலும், நெல்மணிகள் பயிரிடுதழும் போற்றப்பட்டு வழக்கத்தில் உள்ளன.  திருவள்ளுவர் தம் 'உழவு' அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு  திருக்குறள் :

பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க் காண்பர்

அலகுடை நீழ லவர்.

பல அரசாட்சியின் குடை நிழலைத் தன் கீழ் கொண்டு வருவான் உழவன், பசியைப் போக்கும் உழவன் தன்கீழ் நெல் வளங்களையும், காய்கனிகளையும் கொண்டுள்ளதால் அரசக் குடைகள் இவனுக்குக் குடையாகும்.  நெல்லின் மணியை நாம் பச்சரிசியாகவும், புழுங்கல் அரிசியாகவும் சாப்பிடுகிறோம்.   பச்சை அரிசி என்பது Raw rice - நெல்லில் இருந்து நேரிடையாக உமி தவிடு நீக்கிய சுத்தம் செய்தது.இதில் உடைவுகள் அதிகம் இருக்கும்.  புழுங்கல் அரிசி என்பதுBoiled rice. நெல்லை நீரில் இட்டு ஊற விட்டு , அல்லது ஆவி மூலம் அதன் உள்ளிருக்கும் அரிசியை அதன்(மூலக்கூறுகளை )தன்மையை வலுப்படுத்தும் ஒரு செயல்.பின்னர் உமி நீக்கி,தவிடு நீக்கி சுத்தம் செய்தது இது.   எவ்வளவு விதவிதமாக வேற்று நாட்டு உணவுகளை சாப்பிட்டாலும், கைப்பிடியளவாவது சோறு சாப்பிட்டால் மட்டும் தான் திருப்தியாக இருப்பதாக பலர் கருதுகின்றனர்.  நம்முடைய உணவு பழக்கங்கள் எல்லாமே நம்முடைய சீதோஷ்ண நிலைக்கு ஏற்றவாறு தான் அமைந்துள்ளது. எந்த வகையான பயிர்களை நாம் சாகுபடி செய்கிறோமோ அந்த பயிர்களோடு தான் நம்முடைய பண்டிகைகளும் கொண்டாட்டங்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் நெல் அறுவடை செய்யப்படும் நெல் அறுவடையை முடித்து தான் நாம் பொங்கல் திருவிழாவை கொண்டாடுகிறோம். 

Nearer in Thiruvananthapuram, the rice varieties displayed in the coconut shell at the ongoing rice mela at Kowdiar speak a lot about the rich farming heritage of our country. The organic bazar at Kowdiar mela includes more than 120 varieties of rice. The main attraction of the mela is the traditional Indian varieties. This fest is being organised to create awareness about the desi rice varieties and make the present generation aware about the history of rice. India had a history of producing more than one lakh of rice varieties. There were about 3,000 varieties in Kerala, but now only around 200 varieties are available, according to the organisers.  

Among the food delicacies, choicest place is reserved for “Biriyani” – its  rich aroma, the burst of spices and the tenderness of the vegetables  can make anyone go gaga about biryani. This decadent dish has different variations in different states of India. One thing which is common in every kind of preparation is the rice. It is one of the most important ingredients for preparing a delicious biryani. It has to be long and aromatic basmati rice!

The Saudi finance ministry said on Sunday the Kingdom had deposited $3 billion with Egypt's central bank and extended the term of another $2.3 bln in previous deposits.  Saudi Arabia as of end-March had long-term deposits with Egypt's central bank of $5.5 billion, CBE data showed. Later on Sunday, Saudi Finance Minister Mohammed al-Jadaan told Al Arabiya TV the kingdom's latest deposit in the Central Bank of Egypt was for the long-term. Saudi Arabia also deposited $3 billion with Pakistan's central bank and extended $1.2 billion of trade finance to support Pakistan’s balance of payments, the Saudi statement said. "The Kingdom is one of the main countries that supported the foreign reserves of needy countries during the pandemic," it added.

Egypt (officially the Arab Republic of Egypt), is a transcontinental country spanning the northeast corner of Africa and southwest corner of Asia by a land bridge formed by the Sinai Peninsula. Egypt is a Mediterranean country bordered by the Gaza Strip (Palestine); Israel; Gulf of Aqaba and the Red Sea;  Sudanand Libya.  Across the Gulf of Aqaba lies Jordan, across the Red Sea lies Saudi Arabia, and across the Mediterranean lie Greece, Turkey and Cyprus, although none share a land border with Egypt.The roots of the word basmati are Sanskrit vas (aroma) and mayup (ingrained). In combination, mayup changes to mati, giving vasmati. According to Oxford English Dictionary, the word "basmati" derives from Hindi बासमती, bāsmatī, literally meaning "fragrant".  Basmati is a variety of long, slender-grained aromatic rice which is traditionally grown in India, Nepal and Pakistan. As of 2019, India accounted for 65% of the international trade in basmati rice, while Pakistan accounted for larger share of  the remaining. According to the Indian Government agency APEDA, a rice variety is eligible to be called basmati if it has a minimum average precooked milled rice length of 6.61 mm (0.260 in) and average precooked milled rice breadth of up to 2 mm (0.079 in), among other parameters.

The news is - Egypt will start cultivating basmati rice to put it on the market next year, said the director of the Field Crops Research Institute at the Ministry of Agriculture Alaa Khalil on Saturday evening. In media remarks to "Al-Masry Effendi" talk show on "Al-Mehwar" T.V., Khalil said scientists have managed to produce other varieties that consume less water while maintaining productivity. The old varieties of rice used to consume 7,000 to 8,000 cubic meters of water per feddan, while the new varieties consume 5,000 cubic meters, he added.  

Egypt imports basmati rice from Asian countries, with more than $100 million, said Hamdi Mawafi, an expert at the Field Crops Research Institute in media remarks to El-Aard website in September 2020. However, the danger for India is when Egypt steps out to export the fragrant rice to neighbouring Islamic countries, which could encourage such shipments. “Egypt may not be able to export to Europe since India has obtained a Geographical Indication (GI) tag for its Basmati rice there. But it could face problems if Cairo ships out the fragrant rice to nearby countries such as Syria, Jordan, Iran, Iraq, United Arab Emirates and Saudi Arabia,” rice experts said.

Getting the GI tag enables countries holding the right to prevent a third-party from using the tag if their product does not match up to the pertinent standards. India would be able to force the issue in Europe since it is looking for similar protection for its wines and spirits. But such a protection may not be possible from Egypt’s neighbours and the Gulf nations since a country holding GI tag for a particular product cannot stop other countries producing the same product using the same techniques as per the set norms.  Egypt may not exactly walk away with all the shipments, but it could dent Indian exports to some extent in case it begins targeting neighbouring nations for its shipments.

This development from Egypt comes when India has sought an exclusive GI tag for its Basmati rice in Europe. This issue is under dispute with India and Pakistan given time to negotiate and settle it among themselves.

With regards – S. Sampathkumar
1st Nov 2021. 

No comments:

Post a Comment